• Melaksanakan kegiatan pengkajian fiqh wanita
  • Melaksanakan pengkajian terhadap peran wanita dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.
  • Melaksanakan pembinaan kepriba-dian wanita muslimah.